a

instagram

twitter

Telegram

کپی رایت 2015 رنگین کمان حق.
تمامی حقوق محفوظ است.

ثـبـت نــام

9 صبح تا 8 شب

ســاعـت کــاری : شنبه تا پنجشنبه

71098000

تـمـاس بـرای مـشـاوره رایـگــان

اینستاگرام

توئیتر

جستجو
منو
 

‌امور اداری

‌امور اداری

تعریف : مدیریت اداری مجموعه ای از فعالیت‌های روزمره اداری است که مربوط به برنامه‌ریزی اداری و مالی، ضبط و صدور صورت حساب و توزیع فیزیکی و تدارکات دفتری در یک سازمان می‌باشد. کارمندی که این فعالیت‌ها را انجام می‌دهد، مدیر اداره یا مدیر دفتر نامیده می‌شود، مدیر اداره نقش کلیدی در زیرساخت‌های سازمان را برعهده دارد.

وظایف،برنامه ها و اهداف مدیریت امور اداری:

اجرای سیاست‌ها و خطی‌مشی‌های پژوهشگاه در زمینه‌های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی.

تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط براساس ضوابط و مصوبات پژوهشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید.

مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری.

مطالعه و بررسی رسته‌های شغلی مشاغل پژوهشگاه و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط با همکاری مدیریت بودجه، تحول اداری و بهره‌وری پژوهشگاه.

برنامه‌ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشگاه و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی.ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل پژوهشگاه.

انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف پژوهشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذی ربط.

انجام تعمیرات اساسی به‌منظور احیاء و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات موجود.

نظارت در انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی پژوهشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.

تهیه طرح‌های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مزبور.

برنامه‌ریزی و نظارت بر روش‌های مطلوب اداره امور استخدامی پژوهشگاه.

نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم.

همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست‌های سازمانی پژوهشگاه با مدیریت بودجه، تحول اداری و بهره‌وری پژوهشگاه.

نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام‌وقت، اضافه‌کاری و انتصاب کارکنان (هیأت علمی و غیر هیأت علمی).

مشارکت در جلسات و کمیسیون‌های مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم.

رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.

نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه.

همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان‌ها، اموال و تأسیسات.

انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

مدیریت امور اداری

در هر اداره و سازمان انجام امور و ارائه خدمات عمومی ضروری است زیرا بدون فعالیت این بخش فعالیت سایر بخش ها غیر ممکن خواهد بود
اهم وظایف و اختیارات

۱تهیه و تدوین بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به رئیس واحد
۲اظهار نظر در مورد سازمان و تشکیلات واحد و بر آورد نیروی انسانی مورد نیاز واحد
۳اجرای عملیات مالی واحد و مراقبت در رعایت مقررات مالی

۴تهیه و اجرای طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به امکانات واحد

۵تهیه و تدارک نیازمندیهای واحد برابر ضوابط مربوط
۶نظارت دقیق بر کمیسیون معاملات واحد
۷انجام کلیه امور حقوقی واحد و استفاده از نظرات متخصصین و دفتر حقوقی سازمان مرکزی در مواقع لزوم
۸همکاری با رئیس واحد برای اجرای هر چه بهتر وظائف مربوط به بخشهای ستاد واحد

شرح وظایف امور اداری و پشتیبانی

وظایف،برنامه ها و اهداف مدیریت امور اداری و پشتیبانی

۱)اجرای سیاست‌ها و خطی‌مشی‌های پژوهشگاه در زمینه‌های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی.

۲)تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی ربط براساس ضوابط و مصوبات پژوهشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تأیید.

۳)مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری.

۴)مطالعه و بررسی رسته‌های شغلی مشاغل پژوهشگاه و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط با همکاری مدیریت بودجه، تحول اداری و بهره‌وری پژوهشگاه.

۵)برنامه‌ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز پژوهشگاه و ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی.

۶)ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل پژوهشگاه.

۷)انجام تدارکات و تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف پژوهشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذی ربط.

۸)انجام تعمیرات اساسی به‌منظور احیاء و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات موجود.

۹)نظارت در انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی پژوهشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.

۱۰)تهیه طرح‌های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مزبور.

۱۱)برنامه‌ریزی و نظارت بر روش‌های مطلوب اداره امور استخدامی پژوهشگاه.

۱۲)نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی‌های لازم.

۱۳)همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پست‌های سازمانی پژوهشگاه با مدیریت بودجه، تحول اداری و بهره‌وری پژوهشگاه.

۱۴)نظارت بر امور حضور و غیاب، طرح تمام‌وقت، اضافه‌کاری و انتصاب کارکنان (هیأت علمی و غیر هیأت علمی).

۱۵)مشارکت در جلسات و کمیسیون‌های مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم.

۱۶)رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.

۱۷)نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه.

۱۸)همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان‌ها، اموال و تأسیسات.

۱۹)انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.